Hjem

GLE_Nettbruk_v2 (55 of 148)

Jeg jobber for å bevege mennesker fysisk gjennom trening, mentalt gjennom bevisstgjøring og emosjonelt gjennom mestring.

Jeg støtter mennesker i å oppnå personlig vekst gjennom å være bevisst sitt verdigrunnlag, sine unike kvaliteter, være nysgjerrig på sin egen utvikling og få et godt og sunt forhold til prestasjon.

Å utfordre seg selv i noe som krever det lille ekstra gir en fantastisk tilgang til mestring. Når du først har kjent på den sterke følelsen vil du mest sannsynlig trosse ubehaget for igjen å kjenne at du lever. 

I dag har jeg 3 hovedområder jeg jobber med:

Eier av Movimenti:  I movimenti jobber jeg som konseptutvikler og gjør ulike produksjoner. I tillegg har jeg en rolle som prestasjonsutvikler gjennom 1:1 coaching, foredrag og ulike kurs. Mitt hovedfokus i 2019 er utviklingen av et nett tv konsept som skal lanseres høsten 2019 der målet er å bevege seeren fysisk, mentalt og emosjonelt.

Partner i Mitt LederUnivers: Fra våren 2020 vil jeg levere foredrag og ulike nettbaserte kurs for ledere i samarbeid med andre dyktige lederutviklere. Mitt mål er å få ledere til å stå støtt i sin rolle slik at de kan få hver enkelt medarbeider til å prestere på sitt beste med en god følelse.

Styreleder i ALS Alltid Litt Sterkere: Mitt frivillige engasjement er å videreføre det min far startet før han gikk bort i ALS.  Jeg jobber for å lede et aktivt styre til å bidra med sitt engasjement for å gjøre hverdagen bedre for alle ALS rammede, samt samle inn penger til forskning for en verden uten ALS. 

Du kan styre din egen livskvalitet ved å utfordre egne grenser, lære å forholde deg til spenningen på en god måte, for deretter å se på motstand og mestring som en fantastisk arena til personlig vekst. 

Jeg tror på viktigheten av å være tydelig på sitt verdigrunnlag og leve etter dette. Jeg tror på viktigheten av å dyrke sine styrker og spille andre gode. Jeg tror det vil være et viktig grunnlag i kombinasjon med høy grad av bevissthet på egen kommunikasjon og kroppsspråk, samt være nysgjerrig på menneskene du har rundt deg for å skape en god kultur og et godt samarbeid.

_OAK5431_FB